Kontakt

För att kontakta Samverkansnämnden Stockholm-Gotland vänd er till följande kontaktpersoner:

Stockholm

Vanessa Joseph Johansson, nämndsekreterare

vanessa.joseph-johansson@sll.se

Gotland

Elin Gottfridsson, nämndsekreterare

elin.gottfridsson@gotland.se