Avtal

OBS! Ny sida för Samverkansnämnden Stockholm-Gotland hittas via följande länk: https://www.sll.se/sthlm-gotland

 

Avtal avseende regionsjukvård 
Samverkan mellan parterna inom Stockholmsregionen – Stockholms läns landsting och Region Gotland – om hälso- och sjukvården

Samverkansavtal från 20 januari 1997

Regionavtal fr o m 1 juni 2004

Riksavtal för utomlänsvård fr o m 1 mars 2004

Riksavtal för utomlänsvård fr o m 1 maj 2011

Reviderat Riksavtal fr o m 1 januari 2015

Avsiktsförklaring om samarbete mellan SLL och HSF-Gotland 2016

Samverkansavtal Stockholm-Gotland från och med 1 januari 2020