2019

OBS! Ny sida för Samverkansnämnden Stockholm-Gotland hittas via följande länk: https://www.sll.se/sthlm-gotland

Utomregionsprislistor år 2019 för Stockholm-Gotlandregionen

Prislistorna är fastställda av Samverkansnämnden och gäller från 1 januari 2019.

Samverkansnämnden Sthl-Gotland Utomlänsprislista 1 januari 2019

Utomlänsprislista Nord DRG-CC Somatik 2019

Utomlänsprislista Karolinska Universitetssjukhuset 2019 01/04 – 31/12*

Utomlänsprislista Karolinska Universitetssjukhuset 2019 01/01 – 31/3

Utomlänspriser för St Eriks Ögonsjukhus 2019

Utomlänsprislista Handkirurgi Södersjukhuset 2019

Utomlänsprislista övr öppenvård 2019 01/10 – 31/12 **

Utomlänsprislista övr öppenvård 2019 01/01 – 30/9

Utomlänsprislista avseende Ambulans- och helikoptertransporter 2019

Utomlänsprislista SLSO – Psykiatri 2019

Hyperhidrosbehandling med botulinumtoxin 

Ersättningsnivåer och vårdutbud för behandling av hyperhidros med botulinumtoxin 2019 (fr SKL)

Prislista Region Gotland -psykiatri-2019

 

* Revidering avser sexualmedicin och andrologi. Tillagt är rubriker för könskorrigerande kirurgi 1 respektive 2 som saknades.

** Revidering avser utomlänspriser för digitala vårdtjänsten i primärvården.