2017

OBS! Ny sida för Samverkansnämnden Stockholm-Gotland hittas via följande länk: https://www.sll.se/sthlm-gotland

Utomregionsprislistor år 2017 för Stockholm-Gotlandregionen

Prislistorna är fastställda av Samverkansnämnden 18 november 2016 och gäller från 1 januari 2017.

Reviderade prislistor för Sluten och öppenvård 2017 och Rättspsykiatrisk vård fastställdes av nämnden 19 januari 2017 och ersätter de som fastställdes 18 november 2016.

Karolinska Universitetsjukhusets prislista som gäller från 1 april 2017 och ersätter den tidigare, fastställdes av nämnden 17 mars 2017.

Här publiceras de senast fastställda.

Allmänt om prislistorna 2017

Sluten och öppen vård 2017

Karolinska universitetssjukhuset till och med 31 mars 2017

Karolinska Universitetssjukhuset från och med 1 april 2017

S:t Eriks ögonsjukhus 2017

Övrig öppen vård 2017

Ambulans- och helikoptertransporter 2017

Rättspsykiatrisk sluten vård 2017

Psykiatrisk sluten vård 2017