Hem

OBS! Ny sida för Samverkansnämnden Stockholm-Gotland hittas via följande länk: https://www.sll.se/sthlm-gotland

 

Enligt beslut av riksdag och regering är riket indelat i sex sjukvårdsregioner. Var och en av dessa regioner skall samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan utövas genom en Samverkansnämnd motsv.

Genom Riksavtalet regleras frågor som rör det nationella umgänget och avtalet utgör också en viktig utgångspunkt för hur det regionala samarbetet utformas. Det kanske viktigaste syftet med denna konstruktion är att möjliggöra för hela befolkningen inom en region att få tillgång till sjukvård på samma villkor, samt att fastlägga vissa principer för reglering av ersättning och remittering.